Nieuwsberichten

Vastgoedinvesteerders die verhuren via een sociaal verhuurkantoor hoeven vanaf juli 2018 ook maar 7 procent in plaats van 10 procent registratierechten te betalen

Niet alleen wie een gezinswoning koopt, maar ook wie in vastgoed investeert, kan profiteren van de hervorming van de aankoopbelasting.

Met de hervorming wil men zo veel mogelijk mensen de kans geven een eigen huis of appartement te kopen. Maar wat tot nu toe onder de radar bleef, is dat ook vastgoedinvesteerders er in bepaalde gevallen van kunnen profiteren.

Het standaardtarief voor blijft 10 procent. Maar als ze verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), hoeven ze voortaan slechts 7 procent registratierechten te betalen

Wie slechts 7 procent wil betalen, moet binnen drie jaar een huurcontract van minstens negen jaar met een SVK afsluiten. Het is nog niet beslist of de investeerder meteen bij de aankoop kan profiteren van dat lagere tarief, of dat hij eerst 10 procent moet betalen en het verschil nadien kan terugvorderen.

Tot nu toe leverde verhuren via een SVK geen belastingvoordeel op bij de aankoop.

Deze investeerders krijgen wel al een belastingvermindering bij renovaties en een verlaagd btw-tarief van 12 in plaats van 21 procent voor nieuwbouw. Jaarlijks betalen ze aan het Vlaams Gewest slechts 1,6 in plaats van 2,5 procent onroerende voorheffing.

Indien je meer informatie wil, kan je steeds contact opnemen met het SVK.

Oudejaarsavondfeest 31 december 2017

De feestdagen komen er weer aan. Niet voor iedereen is dit een gemakkelijke periode. Voor diegenen die deze dagen in gezelschap wensen door te brengen, hebben we volgende informatie die interessant kan zijn.

Op 31 december 2017 is in het College Sint-Leo Hemelsdaele aan de Potterierei 12 te 8000 Brugge een feestmaaltijd voorzien samen met muzikale animatie. Dit alles wordt georganiseerd door het CAW Brugge. De deelnameprijs is 7 euro per volwassene en 3 euro voor kinderen tot 12 jaar. Kinderen jonger dan 4 jaar zijn gratis. De deuren gaan open om 18u30.

Heeft u interesse in dit aanbod, dan moet u zich persoonlijk gaan inschrijven aan de Baliestraat 5 te 8000 Brugge:  maandag 18 tot vrijdag 22 december 2017 telkens van 10u tot 12u en van 14u tot 16u & woensdag 27 december 2017 enkel van 10u tot 12u.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met CAW Brugge op het nummer 050/66.30.00.

Welkom in Pas Partout!

Zin om lekker te lunchen met vrienden of familie, onder collega's of gewoon in je eentje?

Dan is het sociaal restaurant Pas Partout een aanrader! Het restaurant is een budgetvriendelijke lunchplek met een sociaal kakrakter in het hartje van Brugge.
Iedereen is er 's middags welkom om een dagschotel, vegetarische schotel, slaatje, sope of à la carte te komen eten in een gezellige sfeer.

Een lekkere lunch hoeft niet duur te zijn!  Bovendien kunnen mensen met een beperkt budget rekenen op een verminderd tarief.
Om te kunnen genieten van deze vermindering kan u contact opnemen met uw huurbegeleider of via het voormalige sociaal huis, nu Hoogstraat 9.

Meer informatie vindt u ook op: http://www.sobo.be/sociaal%20restaurant/sociaal%20restaurant.html

Afschaffing 'bevriezing' kadastraal inkomen (KI) in personenbelasting

Het voordeel voor eigenaars waarbij het KI voor maximaal negen jaar ‘bevroren’ werd, is vanaf aanslagjaar 2015 afgeschaft. Eigenaars kregen dit voordeel als ze hun woning vernieuwden om te verhuren aan een SVK.
Deze afschaffing gebeurde door de federale wet van 8 mei 2014.

Concrete toepassing afschaffing 'bevriezing'
Eigenaars-verhuurders die na 31 december 2013 renovatiewerken die leidden tot de herschatting van het KI voltooiden, moeten het herschatte KI ingeven in hun personenbelasting.

Voor eigenaars-verhuurders voor wie het KI al eerder ‘bevroren’ werd (tot aanslagjaar 2014), verandert er niets. Zij kunnen maximaal negen opeenvolgende jaren het ‘bevroren’ KI ingeven als onroerend inkomen in hun personenbelasting. De woning moet in die periode wel verhuurd blijven aan een SVK.
Belastingvermindering voor vernieuwing woning blijft behouden

De - nu Vlaamse - belastingvermindering van 9 x 5% voor de kosten van de vernieuwing van een woning verhuurd aan een SVK blijft wel behouden. Opgelet: de uitgevoerde werken kunnen enkel in aanmerking komen voor deze belastingvermindering als in datzelfde jaar ook het negenjarige huurcontract met het SVK is ondertekend.

 

Stedelijke Opknappremie

Vanaf 1 juni 2016 gaat de nieuwe stedelijke opknappremie van kracht. Via deze opknappremie wil het stadsbestuur de burger stimuleren om zijn woning comfortabel, veilig en duurzaam te maken.

Deze nieuwe premie bevat drie belangrijke voordelen ten opzicht van de vorige:
- de procedure om de premie aan te vragen is eenvoudiger;
- meer mensen komen in aanmerking om de premie te krijgen;
- er worden meer soorten werkzaamheden betoelaagd.

 

Hulp bij het invullen van de belastingbrief

Heb je moeite met het invullen van je belastingsbrief? Dan kan je op enkele plaatsen terecht voor hulp bij het invullen.

Het Sociaal Huis organiseert, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, een aantal momenten waarop je kan langskomen voor het invullen van je aanslagbiljet voor de directe belastingen. 

Je kan terecht in:

Sociaal Huis
Hoogstraat 9 - 8000 Brugge
van 13.30 tot 15.30 uur op:

dinsdag 24 mei
dinsdag 31 mei 

Buurtcentrum d'Oude Stoasie
Venetiëstraat 1 - 8380 Zeebrugge
van 14 tot 16 uur op:

donderdag 9 juni

 

Wie op deze dagen geen tijd heeft om langs te gaan kan ook naar:

Centraal Taxatiekantoor,  FOD Belastingen 
Gustave Vincke-Dujardinstraat 4 - 8000 Brugge

elke werkdag in mei van 9 tot 12 uur
elke werkdag in juni van 9 tot 15 uur (doorlopend over de middag)

 

Vernieuwde energiezuinige woning voor het SVK!

Op maandag 25 januari werd een vernieuwde energiezuinige woning voor het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) plechtig ingehuldigd.

In ruil voor een aantal voordelen, laten de privéeigenaars het verhuur over aan het SVK, dat het huis goedkoper op de markt brengt voor mensen met een beperkt budget. Eén van de voordelen waar de eigenaars van genoten, was een rist premies en fiscale gunsten voor renovatie. Zij maakten hier volop gebruik van, waardoor hun woning nu een toonbeeld is van energiezuinigheid. Een win-winsituatie voor alle partijen dus!

Zelf huren of verhuren via het SVK? Contacteer ons voor meer info!

Nieuwe renovatiepremie

Op vrijdag 30 oktober keurde de Vlaamse regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed.

De renovatiepremie kan vanaf 1 december terug aangevraagd worden. Eigenaars-verhuurders die werken hebben uitgevoerd en die in aanmerking komen voor deze nieuwe premie kunnen contact opnemen met ons SVK.

Eigenaars die een overeenkomst afsloten met een aannemer, of een bestellingen voor materiaal plaatsten voor 1 december 2014 is er een overgangsregeling voorzien. Voor hen zullen de oude voorwaarden nog van toepassing zijn.

Meer info vind je op de website van Wonen Vlaanderen. 

SVK in de pers!

In de oktober-editie va BruggeInspraak staat een artikel over het sociaal verhuurkantoor: "Steeds meer eigenaars verhuren sociaal".

Wijziging Vlaamse huurpremie en -subsidie

Op 1 mei worden nieuwe regels voor de Vlaamse huurpremie en -subsidie van kracht. De Vlaamse overheid helpt daarmee mensen die al lang wachten op een sociale woning of die verhuizen van een slechte onaangepaste woning naar een goede woning op de private huurmarkt.

Voor de huurpremie wordt de doelgroep uitgebreid. Voortaan volstaat het om vier jaar ononderbroken ingeschreven te zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij om in aanmerking te komen. Tot nu toe was dat vijf jaar.

Bij de maandelijkse tegemoetkoming voor een huurder die vanuit een ‘slechte’ naar een ‘goede’ private huurwoning verhuist, wijzigt vanaf 1 mei onder meer de berekeningswijze van de subsidie. Voortaan zal het gaan om een derde van de huurprijs, met een maximum van 120 euro.

Uitgebreide informatie vind je op de website van Wonen-Vlaanderen.

SVK Brugge bereikt de kaap van 200 woningen

Op 31 januari was het zover: in 10 jaar tijd kon de vereniging SVK Brugge een patrimonium uitbouwen van niet minder dan 200 woningen.
Op 17 juni 2003 ging de vereniging SVK Brugge van start als samenwerkingsverband tussen de vroegere vzw SVK Brugge en het OCMW Brugge. Het patrimonium aan sociaal verhuurbare woningen van het OCMW en van de vzw SVK werd samengevoegd. Zo kon de vereniging van start gaan met een woningaanbod van 98 woningen.
De eerste jaren werd vooral geïnvesteerd in de kwaliteit van de woningen. In heel wat panden werden grondige renovatiewerken uitgevoerd. Daarnaast werd ook ingezet op de verdere uitbreiding van het aanbod aan woningen en kon het aantal woningen meer dan verdubbeld worden.
In de voorbije tien jaar konden we aan 290 kandidaat-huurders een woning toewijzen.
 

De vereniging SVK Brugge legt zonnepanelen op daken van sociale woningen

De vereniging SVK Brugge wil een voorbeeldfunctie opnemen rond duurzame energie. Daarom zal de vereniging begin 2014 starten met het plaatsen van zonnepanelen op haar eigen sociale woningen in de Sint-Paulusstraat te Sint-Pieters.
Het sociaal-economiebedrijf De Schakelaar zal per woning een vijf- tot zestal zonnepanelen plaatsen. Hierdoor zal de energiekost in deze sociale woningen fors gedrukt worden.

Aandacht voor energiebesparende maatregelen

Niet enkel de huur van een woning is een belangrijke kost, ook de energiekosten nemen vaak een grote hap uit het budget van onze huurders. Daarom wil de vereniging SVK Brugge extra aandacht besteden aan de energiezuinigheid van de woningen.

Er werden al inspanningen geleverd door middel van energiescans en het plaatsen van dakisolatie. Hiervoor werd samengewerkt met een sociaal economie-initiatief van het OCMW: vereniging De Schakelaar. Er werden al energiescans uitgevoerd in niet minder dan 141 woningen.

Het is echter niet voor de hand liggend dat een eigenaar-verhuurder een financiële inspanning levert om energiebesparende maatregelen te nemen, terwijl hij er weinig belang bij heeft. De verhuurder betaalt immers de energiefactuur niet.

Daarom stapte het SVK twee jaar geleden mee in het initiatief van de Vlaamse overheid rond rationeel energiegebruik (de REG-premie). Hierbij konden eigenaars die hun woning verhuren aan het SVK, een subsidie aanvragen voor dakisolatie, het vervangen van enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas, en het vervangen van één of meer verwarmingstoestellen door een condensatieketel. In ruil daarvoor moest de eigenaar van de woning zich engageren om de huurprijs niet te verhogen gedurende negen jaar. Veertien eigenaars gingen in op dit voorstel, en hierdoor konden energiebesparende werken uitgevoerd worden in vierentwintig woningen van de vereniging, goed voor een totale investering van € 182 382.