Werking en taken

Werking en taken

Brugge is een aangename stad om in te wonen. Maar Brugge wil zich profileren als een zorgzame stad. We mogen dan ook niet blind zijn voor de huisvestingsproblematiek van mensen die het wat minder goed hebben. De stijging van de huurprijzen op de private markt heeft tot gevolg dat meer mensen aangewezen zijn op de sociale huurmarkt.

Uit getuigenissen blijkt bovendien dat kandidaat-huurders vaak zelfs geen kans maken op een woning op de private markt (ook al kunnen ze die betalen), omwille van hun bestaansonzekerheid. Het verhogen van het aantal betaalbare woningen is op vandaag het enige alternatief.

De vereniging SVK Brugge wil hier, in samenwerking met andere huisvestingspartners, graag (letterlijk) zijn steentje toe bijdragen.
Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen en verhuurt ze door aan mensen die het moeilijk hebben een betaalbare woning te vinden.
Een vaste woonst is immers een noodzaak om je goed te voelen en een menswaardig bestaan te kunnen opbouwen.
Daarnaast willen we signalen geven aan de verschillende overheden en meedenken om in Brugge verder vorm te geven aan een sociaal huisvestingsbeleid. Hiertoe neemt onze vereniging deel aan verschillende overlegfora rond wonen.
Ondanks dat een sociaal verhuurkantoor rekening houdt met de dringendheid, kan er geen oplossing op korte termijn geboden worden.

De vereniging kreeg statutair volgende opdrachten:

De vereniging heeft tot doel om mee te werken aan het recht op wonen, door kwalitatieve huurwoningen aan te bieden aan kansengroepen, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. De vereniging neemt hiertoe minstens de taken op van een sociaal verhuurkantoor zoals voorzien in het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2012, houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociaal verhuurkantoren (of de wetgeving die dat besluit vervangt).