Privacy disclaimer

1. Eigendom

De vereniging SVK Brugge is een OCMW-vereniging van publiek recht.
De volledige website, zowel naar inhoud als naar lay-out, is eigendom van de vereniging SVK Brugge. Iedere gebruiker die toegang heeft tot de website van de vereniging SVK Brugge en deze site gebruikt voor welke doeleinden dan ook, erkent en aanvaardt dat alle informatie, teksten, documenten (zoals jaarverslagen en persberichten) en het logo eigendom zijn van de vereniging SVK Brugge.
 
Het logo en de benamingen mogen niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd of gereproduceerd worden.
 
De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder de documenten en het logo die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend te gebruiken voor privé-doeleinden en zonder direct of indirect commercieel oogmerk tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van de vereniging SVK Brugge. 
 

2. Aansprakelijkheid

De vereniging SVK Brugge besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. De vereniging SVK Brugge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door het SVK gecreëerde site en/of pagina’s.
 
Het SVK mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 
Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of links naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van de vereniging SVK Brugge, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.
De vereniging SVK Brugge is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites, noch voor de aangeboden informatie.
 
De site bevat de mogelijkheid om door derden ontwikkelde software te downloaden. de vereniging SVK Brugge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of gebruik van deze software.
 

3. Privacy

Op de website van de vereniging SVK Brugge worden ook algemene bezoekersstatistieken bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.
 
De vereniging SVK Brugge verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers enkel te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens.

Het OCMW verzamelt geen persoonsgegevens van de gebruikers, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt zoals bij het invullen van een antwoordformulier. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden.
 

4. Privacy, wat is dit?

Lees hier de flyer 'Privacy, wat is dit?' van de Vlaamse Overheid.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie onze cookie policy.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:

Per brief: stuur je vraag per brief naar Vereniging SVK Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge.
Per e-mail: stuur je vraag naar info@svk-brugge.be.
Via dit formulier. Dit is de snelste manier.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.