Intern Huurreglement

Intern Huurreglement

Met het intern huurreglement trachten we een verstaanbare vertaling te maken van het sociaal huurbesluit. We geven hierin een overzicht van de voorwaarden waaraan u als woningzoekende moet voldoen, en een toelichting over de werkwijze van ons SVK. Ook belangrijke vragen, de procedure voor de inschrijving, de toewijzingsregels en het verhaalrecht worden toegeliocht.

Het intern huurreglement kan gewijzigd  worden door de Algemene Vergadering van de vereniging.

Klik hier om het intern huurreglement te raadplegen.