Procedure van toewijzen

Procedure van toewijzen?

Wanneer er een woning vrijkomt, raadpleegt het SVK haar wachtlijst. Er wordt een rangorde van  kandidaat-huurders opgemaakt op basis van de rationele bezetting van een woning en de keuzes van de kandidaat-huurders. De eerste 10 kandidaten op de lijst worden uitgenodigd om hun dossier te actualiseren.

Na actualisatie wordt nagegaan of deze kandidaten nog voldoen aan de voorwaarden om een woning te huren en of er geen wijzigingen zijn in de gezinssamenstelling, het inkomen en de huisvestingsproblematiek. Daarna mag de kandidaat-huurder de woning bezichtigen en zich wel of niet kandidaat stellen.

De eerst geplaatste, en geïnteresseerde kandidaat krijgt de woning toegewezen.