Wachtlijst

De wachtlijst

De vereniging SVK Brugge werkt met een puntensysteem. Volgende factoren bepalen je plaats op de wachtlijst:

  • de nood aan herhuisvesting;
  • kinderlast;
  • inkomen;
  • inwoner zijn van het werkingsgebied;
  • de datum van inschrijving.