Welke documenten?

Benodigde documenten

Je kan ingeschreven worden als je ons alle nodige documenten bezorgd. Het is daarom van belang om deze allemaal mee te brengen op je afspraak:

  • Bewijs huidig netto besteedbaar inkomen, van de laatste 3 maanden (loonfiches, attest uitbetalingsinstelling, alimentatiegeld,…).
  • Belastingbrieven inkomsten 2015 (aanslagjaar 2016).
  • Een bewijs van de woonnood (kopie huuropzeg, bewijs storting huishuur, kopie huurcontract, …).