Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven moet je aan deze inschrijvingsvoorwaarden voldoen:

  • Geen woning of bouwgrond hebben, noch in binnenland noch in het buitenland.
  • Inkomen (laatste belastingsbrief) mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden.
  • Meerderjarig zijn op het moment van de inschrijving.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister, of een referentieadres.