Inschrijven?

Inschrijvingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven moet je aan deze inschrijvingsvoorwaarden voldoen:

  • Geen woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben, noch in het binnenland, noch in het buitenland.
  • Inkomen tot 3 jaar terug mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden.
  • Meerderjarig zijn op het moment van de inschrijving.
  • Kunnen aantonen dat je Nederlands spreekt, geleerd hebt of bereid bent het te leren.
  • Van een verplichte inburgeraar wordt verwacht dat hij/zij bereid is zich in te burgeren.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister, of een referentieadres op een OCMW hebben.