Intern Huurreglement

Intern Huurreglement

Met het intern huurreglement trachten we een verstaanbare vertaling te maken van het sociaal huurbesluit. Hierin vindt u meer uitleg over de huurvoorwaarden als u een woning jhuurt bij de vereniging SVK Brugge. De werking, de verwachtingen en de wijze waarop u ons kan contacteren worden toegelicht.

Het intern huurreglement kan gewijzigd worden door de Algemene Vergadering van de vereniging.

Klik hier om het intern huurreglement te raadplegen.