Rechten en plichten

Algemeen

Als SVK onderhandelen we met de eigenaar over een aanvaardbare huurprijs. De huur die het SVK aan de eigenaar betaalt, betaalt de onderhuurder op zijn beurt aan het SVK.
Het SVK verwacht dat je als onderhuurder de woning als een goede huisvader beheert en de huurdersverplichtingen nakomt. Indien nodig, biedt de vereniging SVK Brugge je hierin ondersteuning.

Wat verwachten we van de huurder?

De huur van de woning dient maandelijks voor de 10e van de maand betaald te worden. Indien je een betalingsprobleem hebt, neem dan zo vlug mogelijk contact op met onze medewerkers.

Het is tevens van belang dat de woning goed wordt onderhouden.
Indien iets stuk is in de woning moet dit onmiddellijk gemeld worden.

Hou ook rekening met je buren. Vermijd lawaaioverlast en help mee aan een goede relatie met de buurt. Een aangename wijk is voor iedereen fijn om in te wonen!

Het is belangrijk dat je ook een brandverzekering neemt, zodat jouw inboedel bij schade vergoed wordt.

Wat mag je van ons SVK verwachten?

We bieden je een betaalbare woning in een goede staat. Indien er zich een probleem / defect voordoet in de woning, dan zullen we dit in overleg met jou zo snel mogelijk verhelpen.

Je kunt ook steeds bij onze medewerkers terecht met je vragen.

Indien je hulp nodig hebt rond administratieve taken, het onderhoud van de woning of persoonlijke problemen, dan zoeken we samen naar een oplossing.