Kandidaat-Huurder

Veelgestelde vragenKlik op een vraag om het antwoord te tonen

Waar kan ik me inschrijven?

Intake en inschrijvingen gaan door in de hoofdzetel van het OCMW Brugge, Ruddershove 4 te 8000 Brugge. Dit kan enkel na afspraak op maandagnamiddag, dinsdagnamiddag en donderdagvoormiddag. Een afspraak maken kan telefonisch op
het nummer 050 32 74 10.

Wat is het verschil tussen een SVK en een Sociale Huisvestingsmaatschappij?

Het grootste verschil is het systeem van wachtlijst. Bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkt men met een chronologische wachtlijst. Iedereen die dus vóór jou werd ingeschreven, komt aan de beurt voor er aan jou een woning kan toegewezen worden.

Bij een SVK wordt gewerkt met een wachtlijst die gebaseerd is op een puntensysteem. Punten worden onder meer toegekend op basis van woonnood en huidig inkomen.

Een tweede verschil is dat een SVK zijn woningen huurt op de private huurmarkt, en sociale huisvestingsmaatschappijen een eigen patrimonium hebben.

Een laatste verschil is de huurprijs. Bij een sociale huisvestingsmaatschappij wordt de huurprijs berekend aan de hand van je inkomen. Bij een SVK betaal je als huurder dezelfde huurprijs die het SVK aan de eigenaar betaalt. Een huurprijs kan eventueel verminderd worden door een huursubsidie aan te vragen. Echter, niet iedereen komt hiervoor in aanmerking.

Wat is de wachttijd voor het verkrijgen van een woning?

De wachttijd is afhankelijk van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld het aanbod van leegstaande woningen en je plaats op de wachtlijst.
Gemiddeld is de wachttijd anderhalf jaar.

Wat is de huurprijs van een woning?

Elke woning heeft zijn eigen huurprijs. Deze werd bepaald aan de hand van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld de grootte, de graad van afwerking en de ligging. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

De prijzen zijn lager dan wanneer je een woning op de private huurmarkt zou huren.

Wanneer je een woning huurt via het sociaal verhuurkantoor kan er ook een aanvraag voor een huursubsidie gebeuren. De goedkeuring hiervoor is afhankelijk van jouw inkomen, en of je in het verleden al dan niet reeds een huursubsidie hebt ontvangen.

Hoeveel bedraagt de huurwaarborg en wat als ik die niet kan betalen?

De huurwaarborg bedraagt twee maal de huurprijs, met een maximum van € 967. Iedere huurder is verplicht deze te betalen, hiervoor wordt een afbetalingsplan opgemaakt.

Als ik me inschrijf bij de vereniging SVK Brugge, wordt ik dan automatisch ook ingeschreven bij sociaal verhuurkantoor Sovekans en de sociale huisvestingsmaatschappijen?

Als je je komt inschrijven bij de vereniging SVK Brugge, en je dossier is volledig in orde, dan word je aanvraag doorgestuurd naar sociaal verhuurkantoor Sovekans. Het is niet nodig je ook daar te gaan inschrijven.

Je dossier wordt echter niet doorgegeven naar de sociale huisvestingsmaatschappijen. Inschrijven hiervoor kan in het Woonloket (Huis van de Bruggeling) of bij de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf.

Kan ik als kandidaat-huurder zelf een woning aanbrengen?

Jazeker. Als je zelf een woning aanbrengt, kom je als eerste kandidaat in aanmerking om deze woning te huren.
De woning moet echter conform zijn aan de vereisten die het SVK voorop stelt. Voor meer info hierover kan je onze medewerkers contacteren.