Wat als de woning moet worden opgeknapt?

Wat als de woning moet worden opgeknapt?

Ook dan kan een samenwerking met het SVK voordelen opleveren.
 
Wanneer een woning niet voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitsvereisten, kan de eigenaar of het SVK beroep doen op verschillende premies van de Stedelijke-, Provinciale of de Vlaamse overheid. Daarenboven kan je genieten van een fiscaal voordeel.
 

De opknappremie

De opknappremie is een stedelijke premie die dient om woningen ouder dan 40 jaar te renoveren en aan te passen aan de noden van de bewoners. De premie bedraagt maximaal € 5000.

Meer informatie vind je terug op website van de stad Brugge.
 

De Provinciale renovatiepremie

In beperkte mate kan een eigenaar-verhuurder beroep doen op een Provinciale renovatiepremie.
Meer informatie vind je op website van de Provincie West-Vlaanderen.
 

De renovatiepremie

Indien er grondige renovatiewerken nodig zijn aan de woning, dan kan je een beroep doen op de renovatiepremie. Hierdoor kan je als eigenaar tot € 10 000 aan renovatiekosten recupereren. Om in aanmerking te komen voor deze premie gelden wel enkele voorwaarden zoals de ouderdom van de woning, het kadastraal inkomen van de woning, …

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van een renovatiepremie kan je terugvinden op
de website van de Wonen-Vlaanderen.
 

De verbeterings- en aanpassingspremie (VAP)

Indien er enkele specifieke werken nodig zijn aan de woning (vervangen sanitair, vervangen buitenschrijnwerk, plaatsen van cv, vervangen elektriciteit, …), dan kan je per uit te voeren werk beroep doen op een verbeterings- en aanpassingspremie (VAP).

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van een renovatiepremie vind je terug op
de website van de Wonen-Vlaanderen.
 

Fiscale voordelen

Tenslotte kan je in geval van renovatiewerken genieten van enkele fiscale voordelen. Zo zal het kadastraal inkomen van de woning bevroren worden voor een periode van negen jaar. Tevens geniet je van een jaarlijkse belastingvermindering als je renovatiewerken uitvoert aan een woning die je verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. De belastingsvermindering kan tot 45% van de aanvaardbare renovatiekosten oplopen, weliswaar gespreid over 9 jaar (9 x 5%). Hieraan zijn een aantal voorwaarden gekoppeld, zoals de minimuminvestering, de werken, de uitvoerder van de werken en zo meer. In de tekst “fiscale voordelen” vind je meer uitleg over beide maatregelen.

Hier kan je een overzicht van de fiscale voordelen downloaden.