Welke voordelen heb je als eigenaar bij het verhuren aan het SVK?

Woning verhuren = zorgen?

Een eigenaar stopt veel tijd, energie en kennis in het beheer van zijn woning, terwijl het rendement soms te wensen over laat. Je moet een huurder selecteren uit de kandidaten die de woning hebben bezocht en je moet het papierwerk in orde te brengen: huurcontract, plaatsbeschrijving, registreren van de contracten, huurwaarborg, …

De huurder heeft het recht om herstellingswerken te vragen voor mankementen die ten laste zijn van de eigenaar. Je moet voortdurend rekening houden met aanpassingen aan de huurwetgeving. De woning die je verhuurt moet voldoen aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode. Als blijkt dat de huurder de huur niet betaalt of niet kan betalen, zal je bovendien een procedure moeten starten voor het vredegerecht.
 
Wil je van al deze zorgen af, dan kan verhuren aan een SVK een oplossing zijn.
 
Het SVK huurt de woning om ze als hoofdverblijfplaats onder te verhuren aan huurders met een laag inkomen en een dringende huisvestingsnood. Die onderverhuring heeft geen effect op de relatie tussen de eigenaar en het sociaal verhuurkantoor. Het SVK is immers de hoofdhuurder en bijgevolg verantwoordelijk voor alle huurverplichtingen.
 

Welke voordelen heb je als eigenaar bij het verhuren aan een SVK?

Het sociaal verhuurkantoor betaalt altijd stipt de huur, ook als de woning niet verhuurd is, en ook als de huurder niet betaald heeft. Een verhuurder loopt geen risico op lastige en dure gerechtelijke procedures. Het SVK waakt niet alleen over het onderhoud van de woning, maar ook over de andere huurverplichtingen: het verzekeren van de woning tegen brand en andere schade, onderhoud van de verwarmingsketel, herstellen van kleine mankementen, … Daarenboven huurt het SVK de woning binnen het wettelijke kader van de Woninghuurwet, waardoor de eigenaar alle voordelen en zekerheden behoudt die zijn opgenomen in de Woninghuurwet.
 
Als sociaal verhuurkantoor nemen we alle administratieve beslommeringen op ons: de plaatsbeschrijving, de overname van water gas en elektriciteit, innen van de huurgelden, …

Een overzicht van de voordelen kan je hier raadplegen.